logo
logo
logo
NAVIGACE
Kontakty

SELENA BOHEMIA S R.O.
 Na Strži 65/1702,
140 00 Praha 4,
Česká Republika,

 tel: +420 416 532 004
 fax: +420 416 532 007

 mail: infocz@selena.com

súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené vo formulári, aby ma spoločnosť „Selena S.A.“ so sídlom vo Vroclave (ďalej len: Spoločnosť alebo Správca), mohla kontaktovať, a táto Spoločnosť bude správcom mojich osobných údajov. Vyjadrenie súhlasu je dobrovoľné, avšak nevyhnutné, aby sme vás po vyplnení kontaktného formulára mohli kontaktovať.

Súčasne informujeme, že:
  • Inšpektora ochrany osobných údajov môžete kontaktovať píšuc na emailovú adresu: infosk@selena.com;
  • Vaše údaje môžu byť odovzdané iným subjektom, ktoré tiet údaje spracúvajú v mene Správcu, a ktorým Správca údajov môže zadať vykonanie istých technických činností súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov, čo sa zakaždým bude uskutočňovať na základe dohody o zverení spracúvania osobných údajov;
  • Správca bude spracúvať vaše údaje tak dlho, ako je to nevyhnutné na realizáciu daného účelu spracúvania, avšak nie dlhšie, než do momentu zrušenia tohto súhlasu;
  • máte právo v ľubovoľnej chvíli zrušiť váš súhlas, avšak bez vplyvu na legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané pred zrušením súhlasu;
  • máte právo na prístup k obsahu vašich údajov, právo na ich opravenie, odstránenie údajov, právo zložiť námietku voči spracúvaniu, právo obmedziť spracúvanie, ako aj právo na prenesenie údajov;
  • máte tiež právo zložiť sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše údaje sú pracúvané nelegálne.